Müşteri : İller Bankası A.Ş.
İşin yeri : Elazığ - Türkiye
Tarih : Temmuz 2018 – Devam ediyor

Elazığ, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan önemli illerden biridir.

Bölgenin atıksuyunun arıtılması amacıyla 1994 yılında işletmeye alınan 2020 hedef yılına göre dizayn edilmiş bir atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır.

Ancak kentin nüfusundaki artış sebebiyle mevcut arıtma tesisi kapasiteyi karşılamadığından 2050 yılına hizmet vermek üzere yeni bir tesis tasarlanmış ve nihai kapasitesi 6.250 m3/sa olacaktır.

Evsel nitelikli atıksuların arıtılacağı tesiste Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimli Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Prosesi seçilmiştir.

Arıtma tesisi özet olarak Giriş ve By-Pass Yapısı, Izgara-Terfi Merkezi ve Havalandırmalı Kum Tutucu Havuzu, Ön Çöktürme Havuzları Dağıtım Yapısı, Ön Çöktürme Tankları, Biofosfor Havuzları, Havalandırma Havuzları, Geri Devir ve Fazla Çamur Terfi Merkezi ve Dağıtım Yapısı, Son Çöktürme Havuzları, Gravity Çamur Yoğunlaştırma Havuzu, Süzüntü Suyu Terfi Merkezi, Çamur Depolama Havuzu, Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAS), Deşarj Yapısı, By-Pass Yönlendirme Odaları, Geri Devir Hattı Debimetre Odası, By-Pass Hattı Debimetre Odası, İdare Binası, Kum Tutucu Havuzu Blower Binası, Havalandırma Havuzları Blower Binası, Çamur Susuzlaştırma Binası, Disk Filtre ve UV Binası, Trafo ve Jeneratör Binası gibi yapılardan oluşmaktadır.

İşin Kapsamı:

  • Arıtma sahasına ilişkin harita çalışmalarının yapılması
  • Zemin sondajlarının yapılması ve Zemin Etüt Raporunun hazırlanması
  • Proses ve hidrolik hesapların gerçekleştirilmesi
  • Tesise atıksu ayrıca Mollakendi yönünden gelen hat ile birleştirilmiş ve bu hat için ayrıca bir terfi merkezi dizayn edilmiştir.
  • Tesis içi yol projelerinin hazırlanması
  • Genel yerleşim planı ve diğer genel projelerin oluşturulması
  • Tüm mimari, mekanik, statik, elektrik ve tesisat uygulama projelerinin hazırlanması
  • P&I diyagramı ve ekipman bilgi föylerinin hazırlanması
  • Keşif ve metrajların çıkarılması