Müşteri : İller Bankası A.Ş.
İşin yeri : Tokat - Türkiye
Tarih : Mayıs 2016 – Ocak 2019

Pazar, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinin kuzeyinde yer alan Tokat iline bağlı bir ilçedir.

İki ayrı yönden toplanmakta olan atıksular arıtma tesisine yakın bir bölgede bir baca aracılığıyla birleşerek tesise iletilmektedir.

Evsel nitelikli atıksuların arıtılacağı tesiste Biyolojik Azot Giderimli Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Prosesi seçilmiş, arıtma alanının daha verimli kullanılabilmesi amacıyla Biyolojik Reaktör ve Çöktürme Havuzları iç içe geçmiş şekilde dizayn edilmiştir.

Projenin hedef yılı 2050 yılı olup, tesis nihai kapasitesi 1400 m3/gün’dür.

Arıtma tesisinde Giriş Terfi Merkezi, İnce Izgara ve Kum Tutucu Tankı, Havalandırma Tankı, Çöktürme Havuzu, Geri Devir ve Fazla Çamur Pompa İstasyonlarından oluşan Biyolojik Arıtma Tankları, Debimetre Odası ve diğer yardımcı üniteler ile İdare Binası, Çamur Susuzlaştırma Binası gibi yapılar bulunmaktadır.

İşin Kapsamı:

 • Arıtma sahasına ilişkin harita çalışmalarının yapılması
 • Zemin sondajlarının yapılması ve Zemin Etüt Raporunun hazırlanması
 • Proses ve hidrolik hesapların gerçekleştirilmesi
 • Toplam 852 m uzunluğunda kollektör hattının projelendirilmesi
 • Yaklaşık 420 m uzunluğunda deşarj hattının projelendirilmesi


 • Tesis içi kullanıma yönelik servis suyunun yaklaşık 400 m uzaklıkta bulunan bağlantı noktasından alınarak tesis içine dağıtımının projelendirilmesi
 • Tesis içi yol projelerinin hazırlanması
 • Genel yerleşim planı ve diğer genel projelerin oluşturulması
 • Tüm mimari, mekanik, statik, elektrik ve tesisat uygulama projelerinin hazırlanması
 • P&I diyagramı ve ekipman bilgi föylerinin hazırlanması
 • Keşif ve metrajların çıkarılması