Müşteri : İller Bankası A.Ş.
İşin yeri : Niğde - Türkiye
Tarih : Aralık 2016 – Ağustos 2018

Hacıabdullah ve Yıldıztepe, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde yer alan Niğde iline bağlı komşu iki beldedir.

İller Bankası A.Ş. kontrolörlüğünde hazırlanan projede, atıksular iki ilçeden toplanan atıksular, kollektör hattı aracılığıyla arıtma tesisine iletilmektedir.

Arıtılmış suyun deşarjı sulama kanalına yapılacağından, projelendirmede Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimli Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Prosesine ek olarak disk filtre ile dezenfeksiyon sağlanmıştır.

Projenin hedef yılı 2051 yılı olup, tesis nihai kapasitesi 1300 m3/gün’dür.

Arıtma tesisi, Giriş Terfi Merkezi, İnce Izgara ve Kum Tutucu Tankı, Anaerobik Fosfor Havuzu, Havalandırma Havuzu, Çöktürme Havuzu, Deşarj Yapısı ve diğer yardımcı üniteler ile İdare Binası, Çamur Susuzlaştırma Binası gibi yapılardan oluşmaktadır.

İşin Kapsamı:

 • Arıtma sahasına ilişkin harita çalışmalarının yapılması
 • Zemin sondajlarının yapılması ve Zemin Etüt Raporunun hazırlanması
 • Proses ve hidrolik hesapların gerçekleştirilmesi
 • Toplam yaklaşık 2000 m uzunluğunda kollektör hattının projelendirilmesi
 • Yaklaşık 620 m uzunluğunda deşarj hattının projelendirilmesi
 • Tesis içi kullanıma yönelik servis suyunun 1205 m uzaklıkta bulunan bağlantı noktasından alınarak tesis içine dağıtımının projelendirilmesi
 • Tesis içi yol projelerinin hazırlanması
 • Genel yerleşim planı ve diğer genel projelerin oluşturulması
 • Tüm mimari, mekanik, statik, elektrik ve tesisat uygulama projelerinin hazırlanması
 • P&I diyagramı ve ekipman bilgi föylerinin hazırlanması
 • Keşif ve metrajların çıkarılması