Müşteri : İller Bankası A.Ş.
İşin yeri : Kırıkkale - Türkiye
Tarih : Ocak 2016 – Haziran 2018

Sulakyurt ilçesi Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinin kuzeyinde yer alan Kırıkkale ili içinde yer almaktadır.

İller Bankası A.Ş. kontrolörlüğünde hazırlanan projede nutrient giderimi ve arıtma standartlarının sağlanabilmesi amacıyla Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Prosesi seçilmiş, arıtma alanının daha verimli kullanılabilmesi amacıyla Biyolojik Reaktör ve Çöktürme Havuzları iç içe geçmiş şekilde dizayn edilmiştir.

Projenin hedef yılı olan 2051 yılı için tesis kapasitesi 590 m3/gün’dür.

Arıtma tesisinde Giriş Yapısı, Giriş Terfi Merkezi, İnce Izgara ve Kum Tutucu Tankı, Havalandırma, Çöktürme Havuzu, Geri Devir ve Fazla Çamur Pompa İsyasyonundan oluşan Biyolojik Arıtma Tankı, Debimetre Odası üniteleri ile İdare Binası, Çamur Susuzlaştırma Binası gibi yapılar bulunmaktadır.

İşin Kapsamı:

  • Arıtma sahasına ilişkin harita çalışmalarının yapılması
  • Zemin sondajlarının yapılması ve Zemin Etüt Raporunun hazırlanması
  • Proses ve hidrolik hesapların gerçekleştirilmesi
  • Tesis içi kullanıma yönelik servis suyunun yaklaşık 600 m uzaklıkta bulunan bağlantı noktasından alınarak tesis içine dağıtımının projelendirilmesi
  • Tesis içi yol projelerinin hazırlanması
  • Genel yerleşim planı ve diğer genel projelerin oluşturulması
  • Tüm mimari, mekanik, statik, elektrik ve tesisat uygulama projelerinin hazırlanması
  • P&I diyagramı ve ekipman bilgi föylerinin hazırlanması
  • Keşif ve metrajların çıkarılması