Müşteri : İller Bankası A.Ş.
İşin yeri : Sinop - Türkiye
Tarih : Ekim 2016 – Mayıs 2018

Erfelek ilçesi Türkiye’nin kuzeyinde, Karadeniz Bölgesinde yer alan Sinop ili içinde yer almaktadır.

Evsel nitelikli atıksuların arıtılacağı tesiste Biyolojik Azot Giderimli Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Prosesi seçilmiş, arıtma alanının daha verimli kullanılabilmesi amacıyla Biyolojik Reaktör ve Çöktürme Havuzları iç içe geçmiş şekilde dizayn edilmiştir.

Birinci aşaması 2036 yılı, ikinci aşaması ise 2051 yılına hizmet vermek üzere tasarlanan tesisin nihai kapasitesi 400 m3/gün olacaktır.

Arıtma tesisi Giriş Terfi Merkezi, İnce Izgara ve Kum Tutucu Tankı, Biyolojik Reaktör, Çöktürme Havuzu, Geri Devir ve Fazla Çamur Pompa İstasyonundan oluşan Biyolojik Arıtma Tankı ve Debimetre Odası üniteleri ile İdare Binası, Çamur Susuzlaştırma Binası gibi yapılar bulunmaktadır.

İşin Kapsamı:

  • Arıtma sahasına ilişkin harita çalışmalarının yapılması
  • Zemin sondajlarının yapılması ve Zemin Etüt Raporunun hazırlanması
  • Proses ve hidrolik hesapların gerçekleştirilmesi
  • Tesis içi kullanıma yönelik servis suyunun yaklaşık 1960 m uzaklıkta bulunan bağlantı noktasından alınarak tesis içine dağıtımının projelendirilmesi
  • Tesis içi yol projelerinin hazırlanması
  • Genel yerleşim planı ve diğer genel projelerin oluşturulması
  • Tüm mimari, mekanik, statik, elektrik ve tesisat uygulama projelerinin hazırlanması
  • P&I diyagramı ve ekipman bilgi föylerinin hazırlanması
  • Keşif ve metrajların çıkarılması