Müşteri : İller Bankası A.Ş.
İşin yeri : Yozgat - Türkiye
Tarih : Ekim 2016 – Şubat 2018

Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde yer alan Boğazlıyan ilçesi Yozgat ilinin en önemli ilçelerinden biridir.

İller Bankası A.Ş. kontrolörlüğünde hazırlanan projede nutrient giderimi ve arıtma standartlarının sağlanabilmesi amacıyla Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Prosesi seçilmiş, arıtma alanının daha verimli kullanılabilmesi amacıyla Biyolojik Reaktör ve Çöktürme Havuzları iç içe geçmiş şekilde dizayn edilmiştir.

Birinci aşaması 2036 yılı, ikinci aşaması ise 2051 yılına hizmet vermek üzere tasarlanan tesisin nihai kapasitesi 5712 m3/gün olacaktır.

Arıtma tesisinde Giriş Terfi Merkezi, İnce Izgara ve Kum Tutucu Tankı, Anaerobik Bio-Fosfor Tankları, Havalandırma Tanları, Çöktürme Havuzları ve Geri Devir Pompa İstasyonlarından oluşan Biyolojik Arıtma Tankları, Geri Devir ve Fazla Çamur Pompa İstasyonu, Debimetre Odası, Deşarj Yapısı ve Dağıtım ve Toplama Yapısı üniteleri ile İdare Binası, Çamur Susuzlaştırma Binası gibi yapılar bulunmaktadır.

İşin Kapsamı:

 • Arıtma sahasına ilişkin harita çalışmalarının yapılması
 • Zemin sondajlarının yapılması ve Zemin Etüt Raporunun hazırlanması
 • Proses ve hidrolik hesapların gerçekleştirilmesi
 • Yaklaşık 390 m uzunluğunda kollektör hattının projelendirilmesi
 • Yaklaşık 535 m uzunluğunda deşarj hattının projelendirilmesi


 • Tesis içi kullanıma yönelik servis suyunun yaklaşık 1560 m uzaklıkta bulunan bağlantı noktasından alınarak tesis içine dağıtımının projelendirilmesi
 • Tesis içi yol projelerinin hazırlanması
 • Genel yerleşim planı ve diğer genel projelerin oluşturulması
 • Tüm mimari, mekanik, statik, elektrik ve tesisat uygulama projelerinin hazırlanması
 • P&I diyagramı ve ekipman bilgi föylerinin hazırlanması
 • Keşif ve metrajların çıkarılması