Müşteri : İller Bankası A.Ş.
İşin yeri : Isparta - Türkiye
Tarih : Eylül 2016 – Ocak 2018

Uluborlu, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinin batısında yer alan Isparta iline bağlı bir ilçedir.

Evsel nitelikli atıksuların arıtılacağı tesiste Biyolojik Azot Giderimli Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Prosesi seçilmiş, arıtma alanının daha verimli kullanılabilmesi amacıyla Biyolojik Reaktör ve Çöktürme Havuzları iç içe geçmiş şekilde dizayn edilmiştir.

Projenin hedef yılı 2051 yılı olup, tesis nihai kapasitesi 1870 m3/gün’dür.

Arıtma tesisinde Giriş Terfi Merkezi, İnce Izgara ve Kum Tutucu Tankı, Havalandırma ve Çöktürme Havuzlarından oluşan Biyolojik Arıtma Tankları, Debimetre Odası, Geri Devir ve Fazla Çamur Pompa Terfi Merkezi, Deşarj Yapısı üniteleri ile İdare Binası, Çamur Susuzlaştırma Binası gibi yapılar bulunmaktadır.

İşin Kapsamı:

  • Arıtma sahasına ilişkin harita çalışmalarının yapılması
  • Zemin sondajlarının yapılması ve Zemin Etüt Raporunun hazırlanması
  • Proses ve hidrolik hesapların gerçekleştirilmesi
  • Ön projeler ve raporların hazırlanması
  • Tesis içi kullanıma yönelik servis suyunun yaklaşık 220 m uzaklıkta bulunan bağlantı noktasından alınarak tesis içine dağıtımının projelendirilmesi
  • Tesis içi yol projelerinin hazırlanması
  • Genel yerleşim planı ve diğer genel projelerin oluşturulması
  • Tüm mimari, mekanik, statik, elektrik ve tesisat uygulama projelerinin hazırlanması
  • P&I diyagramı ve ekipman bilgi föylerinin hazırlanması
  • Keşif ve metrajların çıkarılması