Müşteri : İller Bankası A.Ş.
İşin yeri : Hakkari - Türkiye
Tarih : Mart 2016 – Devam ediyor

Türkiye’nin doğusunda yer alan Hakkari (Merkez) ili için projelendirilen evsel atıksu arıtma tesisinde SBR (ardışık kesikli reaktör) prosesi kullanılması düşünülmüştür.

Birinci aşaması 2037 yılı, ikinci aşaması ise 2052 yılına hizmet vermek üzere tasarlanan tesisin nihai kapasitesi 1485 m3/sa olacaktır.

Bölgesel arazi koşullarının özel koşulları nedeniyle arazide 10 adet toplam 190 m temel araştırma sondaj kuyusu açılmış, 6 adedine inklinometre borusu indirilmiştir.

Arıtma tesisi özet olarak Giriş ve Kaba Izgara Yapısı, İnce Izgara ve Kum Tutucu Tankı, Dengeleme Tankı, Ardışık Kesikli Reaktör, Çamur Depolama Tankı, Giriş ve Çıkış Debimetre Yapıları, Deşarj Yapısı, İdare Binası, Çamur Susuzlaştırma Binası, Bekçi Binası, Blower ve Trafo Binası gibi yapılardan oluşmaktadır.

İşin Kapsamı:

 • Arıtma sahasına ilişkin harita çalışmalarının yapılması
 • Zemin sondajları ve inklinometre çalışmalarının gerçekleştirilmesi
 • Proses ve hidrolik hesapların gerçekleştirilmesi
 • Yaklaşık 120 m uzunluğunda deşarj hattı projelendirilmesi
 • Yaklaşık 50 m uzunluğunda kollektör hattının projelendirilmesi


 • Tesis içi kullanıma yönelik servis suyunun yaklaşık 250 mt uzaklıkta bulunan bağlantı noktasından alınarak tesis içine dağıtımının projelendirilmesi
 • Tesis içi yol projelerinin hazırlanması
 • Genel yerleşim planı ve diğer genel projelerin oluşturulması
 • Tüm mimari, mekanik, statik, elektrik ve tesisat uygulama projelerinin hazırlanması
 • P&I diyagramı ve ekipman bilgi föylerinin hazırlanması
 • Keşif ve metrajların çıkarılması