İç Tetkik Raporu

 

  • husky-hypet-system-hpp

    

   İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içinde, takip eden her yılda ise bir defadan az olmamak üzere işletmenin genel durumunu kapsayacak şekilde iç tetkik raporu hazırlanmaktadır.

    

TOP