MAN-AR, Danışmanlık Departmanı altında çevresel konularda geniş bir yelpazede mühendislik hizmetleri sunmaktadır.

Çalışma prensibi doğrultusunda müşterilerine kendi çalışma alanında saygın ve bağımsız bir danışman olarak profesyonel bir yaklaşımla ve yüksek kaliteli hizmet sağlamak arzusunu her proje için yeterli deneyim ve uzmanlığa sahip kişilerle ve kurumlarla sağlam bir diyalog kurma yeteneği ile başarmaktadır.

Mevzuata ilişkin gelişmelerin, değişikliklerin takibi ve bu çerçevede hukuki ve cezai risklerin ortadan kaldırılması konularında, uzman kadromuzla destek vermekteyiz.

   GÖREVİMİZ;

 • Çevre Yönetim Danışmanlığı (Bakanlık Yeterlilik Belge No: ÇDYB-9278)
 • Çevre koruma önlemleri alırken  kuruluşlara kazanç sağlayan yöntemlerin seçimi,
 • Atık Yönetim Planının oluşturulması,
 • Çevre performans değerlendirilmesi,
 • Sistem tetkikleri ve eğitimler,
 • Yürürlükte olan yönetmelikler kapsamında tesis ve faaliyetlerin kendini izlemesi,
 • Yıllık iç tetkik programları düzenlenmesi,
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Kapsamında Çevre İzni alınması.

   AMACIMIZ;

 • T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, Kuruluşunuzun yasal olarak korunması için tedbir ve önlemlerin nasıl alınması gerektiğini yönetime bildirip gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Çevre Yönetimi Faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmek.
 • Çevre İzinlerinin alınması ve süresince, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesis veya faaliyetleri çevresel açıdan yönetmek.
 • Yürütülen Çalışmaları düzenli aralıklar ile ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek.
 • Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmaktır.

   HİZMET VERİLEN SEKTÖRLER;

 • Madencilik Endüstrisi
 • Beton Santralleri
 • Kum ve Çakıl Ocakları
 • Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık
 • Sınai Gaz Üretim Tesisleri
 • Enerji Endüstrisi
 • Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Kiremit, Tuğla ve Blok Üretim Tesisleri
 • Toplama Ayırma ve Geri Dönüşüm Tesisleri
 • Turizm ve Konaklama Tesisleri

 

 

HİZMETLER

ATIK YÖNETİMİ

EĞİTİMLER

TOP