Anasayfa  >  Enerji  >  Enerji Verimiliği

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji verimliliği hizmet ya da üretim için harcanan enerjinin,  teknolojik uygulamalar veya yönetimsel olarak önlemlerle azaltılmasıdır.

Enerji verimliliği ile çevreye daha az emisyonun yayılmasını sağlayacak; bu da yerel hava kalitesini artıracak ve azalan CO2 emisyonları ve su buharı da iklim değişiminin küresel etkilerini azaltacaktır.

Bir tesiste enerji verimliliği çalışması yapılmasının ana amacı genellikle ekonomiktir. Enerji verimliliğinin artırılması bir tesiste maliyetlerin azaltılmasına sağlayacaktır. Bununla birlikte enerji verimliliğinin artırılmasının tek nedeni sadece ekonomiklik yani sadece enerji faturalarının azaltılması değildir. Prosesin daha iyi kontrol edilmesine olanak sağlayan daha modern proses ekipmanları kullanımı enerjinin verimli kullanımının yanı sıra kalitenin devamlılığını da sağlar.

Arıtma tesislerinin işletilmesi esnasında en büyük gider enerji bedelidir. Dolayısı ile ekipmanların ve arıtma sisteminin en düşük enerji maliyeti getirecek şekilde kurulması ve yüksek verimli teknolojilerin seçilmesi gerekmektedir. Mevcut tesislerde enerji giderine sahip en büyük ekipman olan havalandırma körüklerinin verimi difüzör sistemi iyileştirmesi ile daha düşük hava ihtiyacı elde edilerek daha az enerji çekilmesine ve böylelikle enerji verimliliğinin arttırılmasına olanak sağlayacaktır. Diğer taraftan mevcut tesislerde pompa ve mekanik ekipmanların da verimleri incelenmeli ve daha yüksek verimli ekipman kullanma ve gerekirse sistem değişikliği yoluna gidilerek enerji verimliliği arttırılmaktadır.

TOP