Atık Beyanları

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi

 

  • husky-hypet-system-hpp

    

   Atık Beyanları

   İşletmenin çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimleri belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapılmaktadır.

   1-Tehlikeli Atık Beyan Sistemi

   Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça hazırlanan tehlikeli atık beyan formu, yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde firmamız tarafından doldurulmaktadır.

TOP