Atık Ambalaj Sistemi

 

  • husky-hypet-system-hpp

   Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça hazırlanan Atık Yağ Beyan Formu, yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar doldurularak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulmaktadır.

    

    
TOP